Akismet, liksom?

Eg får ikkje Akismet til å funke på den andre frilyd-sida mi. Lyt eg skrive litt her for å få det til, tru? Det er i so fall gjort. So berre slutt å tull.

Advertisements